ΠΟΛΙΣ…

29 Μαΐ

29 Μαΐου…η Πόλις Εάλω.Το Βυζάντιο, για εμένα, δεν ήταν ποτέ Ελληνικό…ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος όμως ήταν Έλλην μέχρι το … Read More »

Walking & Blogging

20 Μαΐ

Την Περιπατητική Τεχνική διδασκαλίας είχε αναπτύξει ο Αριστοτέλης στο Λύκειό του και πολλοί δάσκαλοι αργότερα την είχαν χρησιμοποιήσει … Read More »